Ođđa diibmomearit stipeandaohcamušaide

Fuomáš ahte stipeanddaid ohcanáigemearri ii leat šat gaskaijaáigge, muhto beaivet. It sáhte ohcat stipeandda maŋŋil dán beaivvi diibmomeari.

Buot stipeanddat