Buot sámediggeválggaid 2021 birra

Sámediggeválggat dollojuvvojit seamma beaivvi go stuoradiggeválggat. 2021:s lea válgabeaivi mánnodaga čakčamánu 13. beaivvi. Ovdalgihtiijienasteapmi lea borgemánu 10. beaivvi rájes čakčamánu 10. beaivvi rádjai. 
  Deaddil ja stuora govva ihtá

Oahpásmuva Sámedikkiin 

Sámediggi fállá láidesteami gussiide sierra appa bokte. Fálaldat lea nuvttá ja sáhttá geavahuvvot vaikko goas jándoris. Jietnaláidesteapmi lea olamuttos buohkaide appa bokte man namma lea Voice of Norway. Loga eanet fálaldaga birra.

Sámediggi láve dábálaččat fállat viessočájehemiid, muhto koronadili geažil leat buot dábálaš ofelastimat heaittihuvvon dassážii go boahtá ođđa diehtu. Fina geahččame digitála čájeheami.

Ođđasat