Hva skjer?

Komitémøter og plenumsmøte 25.-29. september

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøte 25.-26. september 2023 og plenumsmøte 27.-29. september 2023.

Les mer om komitémøtene og plenumsmøtet

Høring - Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sametinget inviterer det samiske samfunnet til å delta i høring om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Høringsfrist: 31. oktober 2023.

Delta i høringen

Informasjon om høring og dine opplysninger til Sametinget

Aktuelt