Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport var en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Sametingsrådet fremmet til sammen åtte saker til behandling i plenum i mars som kommenterer rapporten.

Les mer om behandlingen av rapporten og de 8 sakene

Aktuelt