Samehets.no – en veileder for rapportering og anmeldelse av samehets

Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og muligheter man har dersom man opplever samehets. Derfor har Sametinget, i samarbeid med Politidirektoratet, lansert nettsiden samehets.no. Nettsiden henvender seg til samer som har opplevd samehets, og gir veiledning om hva en kan gjøre i ulike situasjoner. Veilederen tar utgangspunkt i ulike arenaer hvor man kan oppleve samehets.

Gå til samehets.no

Aktuelt