Komitémøter og plenumsmøte

Sametinget vier hele plenum i mars til behandling av innholdet i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Plenumsmøtet starter tirsdag 5. mars og avsluttes fredag 8. mars. 

Se saksliste og program for plenumsmøtet

Fagkomiteene fremmer innstilling til plenum. Komitémøtene starter tirsdag 20. februar og avsluttes fredag 23. februar.

Se saksliste og program for komitémøtene

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Sametingsrådet fremmer til sammen åtte saker til behandling i mars som kommenterer rapporten.

Les mer om behandlingen av rapporten og de 8 sakene

I forbindelse med plenumsbehandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir det et omfattende kulturelt program på Sametinget.

Les mer om det kulturelle programmet

Aktuelt