Samleside for informasjon i forbindelse med korona-pandemien

Her har vi samlet alle artikler og kronikker vi har publisert i forbindelse med korona-pandemien.

Fornøyd med at regjeringen foreslår koronamillioner til samisk næringsliv, 29.01.21
Regjeringen foreslår i dagens krisepakke 4 millioner kroner til samisk næringsliv for å sikre forutsigbarhet for næringsdrivende i en krevende tid. Sametinget får ansvar for å fordele pengene.

Informasjon fra Sametinget vedrørende Covid-19, 17.10.2020

Designsamarbeid og koronatiltak for klesmerket Laš, 20.8.2020
Klesmerket Laš har mottatt tilskudd fra sametingsrådet til designsamarbeid og koronatiltak. Det er gründer Kajsa Kvermno fra Karasjok som står bak det samiske klesmerket Laš. Navnet Laš/lash spiller på ordet sápmelaš, som betyr samer.

Støtte til omstilling som følge av koronapandemien, 19.8.2020
Som en følge av koronapandemien har Sametingsrådet innvilget et tilskudd på kr. 112 000,-  til reiselivsbedriften Arctic Panorama Lodge AS i Skjervøy kommune. Midlene skal gå til omstilling av reiselivsvirksomhet fra et internasjonalt marked til et norsk og skandinavisk marked.

Digital omvisning på Sametinget i 2020, 18.8.2020
Sametinget opprettholder restriksjonene vedrørende ordinære omvisninger på Sametinget ut året.

Sametinget tilbyr digital omvisning sommeren 2020, 22.6.2020
Det vil ikke være anledning å få omvisning på Sametinget sommeren 2020 av hensyn til Korona-situasjonen. En digital omvisning vil snart være tilgjengelig på Sametingets nettsider.

Sametingets reviderte budsjett 2020, 18.5.2020
Sametingsrådet har i sitt forslag til revidert budsjett for 2020 videreført tiltak til støtte for nærings- og kulturlivet i Sápmi, som også er hardt rammet av korona. – Det er også gledelig at vi med dette forslaget kan gi prisstigning til alle våre direktetilskuddsmottakere, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

– Et nødvendig løft for samisk næringsliv, 12.5.2020
Revidert statsbudsjett gir samiske bedrifter et viktig pusterom. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er glad for at regjeringen støtter opp om noen av Sametingets bekymringer.

Koronatiltak for duodji, 29.4.2020
Sametinget har stor forståelse for konsekvensene duodjibedriftene kan oppleve som følge av koronaviruset.

Informasjon til besøkende på Sametinget, 24.4.2020
Sametinget i Karasjok er fra mandag 27. april igjen åpen for publikum, med visse begrensninger av hensyn til koronasituasjonen. Ordinære omvisninger arrangeres foreløpig ikke.

Sametinget vil gjennomføre komite- og plenumsmøtene digitalt, 15.4.2020
Plenumsledelsen i Sametinget har vedtatt at komitemøtene og plenumsmøtet i juni skal avholdes digitalt.

Kronikk: Utilstrekkelig sykehustilbud når vi trenger det som mest, 06.4.2020
Kronikk av sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Sametinget justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av korona-pandemien fra og med 01.04.20, 03.4.2020
Sametinget vil sette fokus på små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for utvikling. Bedrifter og bransjer som er særlig rammet prioriteres, herunder samisk reiseliv og spesielt opplevelses-næringene, samiske kulturnæringer, småskalamatprodusenter og andre tilgrensende bedrifter. Vi oppfordrer likevel bedrifter innenfor andre bransjer som er rammet til også å søke om tilskudd.

Avlyser komitémøtene i mai, 03.4.2020
Sametinget arrangerer ikke komitémøter i mai.

Vedtatt koronatiltak overfor kultur- og næringslivet, 02.4.2020
Sametingsrådet har i dag vedtatt en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen. – Sametinget forventer at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som også når samiske næringer og samisk kulturliv, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Kronikk: Sametingets håndtering av Korona-viruset, 25.3.2020
Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Samiske digitale læringsressurser, 20.3.2020
Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager grunnopplæringen.

Kronikk: Dobbelt kriseår for reindriftsnæringen, 20.3.2020
Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Informasjon om koronavirus på samiske språk, 16.3.2020
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Sametinget jobber for å få oversatt viktig, befolkningsrettet informasjon om korona til de samiske språkene.

Informasjon til tilskuddsmottakere, 14.3.2020
Sametinget har stor forståelse for de konsekvensene det samiske næringslivet, institusjoner og kulturlivet ellers får som følge av koronaviruset, og innvilger utsettelser av prosjekter.

Sametingets tiltak i forbindelse med koronaviruset, 11.3.2020
Sametinget innfører flere tiltak for begrensing av koronasmitte (covid-19) blant sine ansatte og deltar i nasjonal dugnad for å hindre smitte og for å redusere trykket på helsevesenet.

Omvisningsstopp på Sametinget, 06.3.2020
Vi beklager å informere om at alle omvisninger ved Sametinget i Karasjok avlyses inntil videre.